წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2235
გახდი გირჩი

დააფინანსე გირჩი - მეტი თავისუფლება მიიღე შესაბამისი რაოდენობის მერიტოკრატიული ქულები და მოხვდი ლიდერბორდში

გთხოვთ გაიაროთ

ავტორიზაცია

მიიღე თანხის შესაბამისი მერიტოკრატიული (M) ქულები

ყოველი შემოწირულობის გაკეთების დროს, სისტემა შესაბამის ლარებს გადააკონვერტირებს იმ დღით არსებული კურსით დოლარში და მიღებულ რიცხვი თქვენ დაგერიცხებათ მერიტოკრატიული ქულები.

განსაზღვრე შემოწირულობის მიზანი

თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა, რომ წინასწარ შექმნილი სიიდან აირჩიოთ სად წავიდეს თქვენს მიერ შემოწირული თანხა, რომელიმე პოლიტიკოსთან, თუ რომელიმე პროექტზე/მიზანზე. 

გახდი გირჩის წევრი

გახდი გირჩის წევრი გადაიხადე საწევრო - 5 ლარი და მიიღე მონაწილებობა, ყოველთვლიური პოლიტიკოსების რეიტინგების ჩამოყალიბებაში, პრაიმერისებში და სხვადასხვა გადაწყვეტილების მიღებაში.