ნიკა მოსიაშვილის ვიდეოსათქმელი 9 აპრილზე

ნიკა მოსიაშვილი საუბრობს 9 აპრილის არსზე -

"მოაწყვე საკუთარ თავში 9 აპრილი".კომენტარები