ზურაბ ჯაფარიძე: ხელმოწერილი დოკუმენტის დადებითი მხარეები

ზურაბ ჯაფარიძეე: 🖇 რა მივიღეთ იმ დოკუმენტით, რომელზეც ხელი მოვაწერეთ?კომენტარები