გირჩი-მეტი თავისუფლების პოზიციონირება ადგილობრივ არჩევნებზე

"გირჩი- მეტი თავისუფლების" პოზიციონირება მომავალ ადგილობრივ არჩევნებზე და საერთო ოპოზიციური ხედვები.კომენტარები