მოსიაშვილის დიაგნოზი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს

ნიკა მოსიაშვილის დიაგნოზი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტორსთვის 👇🏼კომენტარები