თბილისის ვიცე მერობის კანდიდატების დებატები გირჩი ტვ-ზე

თბილისის ვიცე-მერობის პრაიმერისში მონაწილე კანდიდანტების დებატები



კომენტარები