ცოტნე კობერიძის ვიდეოსათქმელი

ცოტნე კობერიძის ვიდეოსათქმელი მიმდინარე პოლიტიკურ სიტუაციაზე.

27 ნოემბერი, 2020კომენტარები