ზურაბ ჯაფარიძე სოციალურ ხარჯებზე

"სახელმწიფოსგან დახმარების მისაღებად უნდა არსებობდეს მხოლოდ ერთი კრიტერიუმი - გაჭირვება. დახმარების ობიექტი უნდა იყოს ოჯახი. დახმარება უნდა გაიცემოდეს მხოლოდ ფულადი სახით და ოჯახმა თავად უნდა გადაწყვიტოს დროის კონკრეტულ მომენტში რა არის მისთვის პრიორიტეტი და რაში ურჩევნია ამ ფულის დახარჯვა."კომენტარები