ზურაბ ჯაფარიძე საკუთრების უფლებასა და ქონებაზე

"საკუთრების გარეშე არ არსებობს თავისუფლება. ეს ქონება ჩვენია, იქნება ეს მიწა, ტყე, წიაღისეული, უძრავი ქონება, სახელმწიფო კომპანიები თუ სხვა. ყველაფერი ჩვენია და უნდა დავიბრუნოთ კერძო საკუთრებაში, თანაბრად და სამართლიანად."კომენტარები