იარაღი და თავისუფლება (მცირე კალიბრიანი იარაღი)

ლევან ფხაკაძის საავტორო გადაცემა.

20.11.2020 - მცირეკალიბრიანი იაარღიკომენტარები