წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2489
იან 26, 2021

Privacy policies

შესავალი

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მოქალაქეთა პოლიტიკურ გაერთიანებაში, გირჩი - მეტი თავისუფლება (ს/კ 415030442
https://girchi.org

აღნიშნული მომსახურების წესები და პირობები ("პირობები", "მომსახურების პირობები") არეგულირებს თქვენს მიერ ჩვენი ვებ-გვერდის გამოყენებას, რომელიც განთავსებულია მისამართზე - https://girchi.org

ჩვენსა და თქვენს შორის შეთანხმება (კონტრაქტი) მოიცავს აღნიშნულ წესებს და პირობებს და ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკას (”შეთანხმებები”). თქვენ აცნობიერებთ, რომ წაიკითხეთ და გესმით შეთანხმებები და ეთანხმებით მათ.

თუ არ ეთანხმებით შეთანხმებებს (ან ვერ შეასრულებთ), შეგიძლიათ არ ისარგებლოთ ჩვენი მომსახურებით, მაგრამ გთხოვთ, შეგვატყობინოთ ელ. ფოსტაზე  [email protected] იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ არსებული სიტუაციიდან გამოსავლის მოძიება. ეს პირობები ვრცელდება ყველა ვიზიტორზე, მომხმარებელზე და სხვა სერვისებზე წვდომის მსურველზე.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მოიცავს თქვენ მიერ პორტალზე შეყვანილი მონაცემების შეგროვების, გამოყენებისა და გასაჯაროვების წესს. ასევე იმას, თუ რა სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენება შეგეძლებათ კონფიდენციალურობის დარღვევის შემთხვევაში.

თქვენი პერსონალური ინფორმაცია გამოყენებულია სერვისის გასაუმჯობესებლად. პირობებზე დათანხმებით თქვენ უფლებას გვაძლევთ, რომ შევაგროვოთ და გამოვიყენოთ თქვენი ინფორმაცია კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ფარგლებში.

ინტერპრეტაციები და ტერმინთა განმარტება

კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიზნებისთვის:

 • “ანგარიში” ნიშნავს სპეიცალურად თქვენთვის შექმნილ უნიკალურ ანგარიშს, რომლის გამოყენებითაც თქვენ სარგებლობთ ჩვენი სერვისით სრულად ან ნაწილობრივ.
 • “კომპანია” (შემდეგში “ჩვენ” “ჩვენი” “კომპანია”) გულისხმობს გირჩს
 • Cookies are small files that are placed on Your computer, mobile device or any other device by a website, containing the details of Your browsing history on that website among its many uses.
 • “ქვეყანა” გულისხმობს საქართველოს
 • “მოწყობილობა” გულისხმობს ყველა იმ ელექტრონულ მექანიზმს, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია პორტალთან წვდომა, მაგალითად როგორიცაა კომპიუტერი, ტელეფონი და პლანშეტური კომპიუტერი.
 • “პირადი ინფორმაცია” არის მონაცემთა ნაკრები, რომელიც ეკუთვნის იდენტიფიცირებად ან არაიდენტიფიცირებად ინდივიდს.
 • “სერვისი” მოიაზრებს ვებ-საიტს
 • “სერვისის მიმწოდებელი” გულისხმობს ყველა კერძო თუ იურიდიულ პირს, რომელსაც აქვს კომპანიის სარგებელისთვის მონაცემების დამუშავების შესაძლებლობა. აღნიშნული მოიცავს მესამე იურიდიულ თუ ფიზიკურ პირებს, რომლებიც დაქირავებულები არიან კომპანიის მიერ სერვისის გაუმჯობესებისთვის, კომპანიის სახელით სერვისის მიწოდებისთვის, სერვისისთვის აუცილებელი დახმარების აღმოსაჩენად ან იმისთვის, რომ მიაწოდონ კომპანიას ანგარიში იმაზე, თუ როგორ მუშაობს სერვისი.
 • “სოციალური მედიის მესამე პირები” მოიაზრებს ყველა ვებსაიტს თუ პლატფორმას, რომლის გამოყენებითაც შესაძლებელია პორტალზე რეგისტრაცია ან შესვლა სერვისის მისაღებად.
 • “გამოყენებული მონაცემები” გულისხმობს იმ მონაცემებს, რომელიც შეგროვებულია ავტომატურად. Იგი ან გენერირებულია ავტომატურად სერვისით სარგებლობიდან გამომდინარე, ან სერვისის ინფრასტრუქტურიდან (მაგალითად ის დრო, რამდენი ხანიც გაატარეთ გვერდზე)
 • “ვებსაიტი” გულიხმობს გირჩს, რომელზე წვდომაც შეგიძლიათ www.girchi.org- დან
 • “თქვენ” გულისხმობს ინდივიდს,რომელიც იყენებს სერვისს, ან კომპანიას ან იურიდიულ პირს, რომლის გავლითაც ინდივიდი სარგებლობს სერვისით.

თქვენი პირადი მონაცემების შეგროვება და გამოყენება 

მონაცემების ტიპები:

პერსონალური ინფორმაცია

ჩვენი სერვისის გამოყენებისას ჩვენ შეიძლება თქვენგან მოვითხოვოთ გარკვეული პერსონალურად იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენთან დასაკონტაქტებლად ან თქვენი იდენტიფიცირებისთვის. პერსონალურად იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია მოიცავს, თუმცა არაა ლიმიტირებული შემდეგი ტიპის ინფორმაციის:

 • ემეილი
 • სახელი და გვარი
 • ტელეფონის ნომერი
 • მისამართი, შტატი, პროვინცია, ზიპი/საფოსტო კოდი, ქალაქი
 • ვებსაიტის გამოყენების შესახებ ინფორმაცია

ვებსაიტის გამოყენების შესახებ ინფორმაცია

ვებსაიტის გამოყენების შესახებ ინფორმაცია გროვდება სერვისის გამოყენებისთანავე. ვებსაიტის გამოყენების შესახებ ინფორმაცია მოიცავს თუმცა არაა ლიმიტირებული:

 • თქვენი ელექტრონული მოწყობილობის აიპი.
 • ბრაუზერის ტიპი.
 • ბრაუზერის ვერსია.
 • ჩვენი სერვისის ის გვერდები, რომლებსაც სტურმობთ.
 • თქვენი ვებსაიტზე ვიზიტის დრო და რიცხვი.
 • დრო, რომლის განმავლობაში თქვენ იყენებთ სერვისს.
 • unique device identifiers
 • სხვა დიაგნოსტიკური მონაცემები.

როდესაც თქვენ იყენებთ სერვისს მობილურით, ჩვენ შესაძლოა შევაგროვოთ კონკრეტული ინფორმაცია ავტომატურად, რაც მოიცავს, თუმცა არაა ლიმიტირებული:

 • მობილურის ტიპი.
 • თქვენი მობილური ტელეფონის უნიკალური აიდი.
 • თქვენი მობილური ტელეფონის აიპი.
 • თქვენი მობილურის ოპერატიული სისტემა.
 • მობილურის ინტერნეტის ბრაუზერის ტიპი.
 • unique device identifiers
 • სხვა დიაგნოსტიკური მონაცემები.

ჩვენ შეიძლება ასევე შევაგროვოთ ინფორმაცია, რომელსაც გზავნის თქვენი ბრაუზერი მობილური ტელეფონით სერვისით სარგებლობის პერიოდში.

ინფორმაცია სოციალური მედიის მესამე პირებისგან

კომპანია გაძლევთ ანგარიშის შექმნისა და ანგარიშში შესვლის შესაძლებლობას სოციალური მედიის მესამე პირების გამოყენებით, როგორიცაა:

 • ფეისბუქი

თუ თქვენ გადაწყვეტთ, რომ დარეგისტრირდეთ ან რაიმე სხვა სახით მოგვცეთ წვდომა თქვენს სოციალურ მედიასთან, ჩვენ შესაძლოა შევაგროვოთ მონაცემები, რომლებიც კავშირშია ამ უკანასკნელთან, როგორიცაა: თქვენი სახელი, ელექტრონული ფოსტა, აქტივობა ან ამ ანგარიშზე თქვენ მიერ მიბმული კონტაქტების სია.

თქვენ ასევე გექნებათ დამატებითი ინფორმაციის გაზიარების საშუალება კომპანიასთან სოციალური მედიის მესამე პირების ანგარიშის გამოყენებით. თუ თქვენ ზემოთქმულს  გადაწყვეტთ და მოგვცემთ საშუალებას რომ გამოვიყენოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია რეგისტრაციისას ან სხვა აქტივობების დროს, თქვენ აძლევთ კომპანიას იმის საშუალებას, რომ გამოიყენოს, გააზიაროს ან შეინახოს ეს უკანასკნელი უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობაში.

სადამკვირვებლო ტექნოლოგიები and cookies

ჩვენ ვიყენებთ cookies და მსგავს სადამკვირვებლო ტექნოლოგიებს რომ თვალყური ვადევნოთ თქვენს აქტივობებს ჩვენი სერვისის გამოყენებისას. ასევე შევინახოთ გარკვეული ინფორმაცია. სადამკვირვებლო ტექნოლოგიები, რომლებსაც ჩვენ ვიყენებთ, არის: beacons, მონიშვნები და სკრიპტები. ეს გამოიყენება იმისთვის, რომ შევაგროვოთ და დავაკვირდეთ ინფორმაციას, რათა შემდეგ გამოვასწროთ და გავაანალიზოთ ჩვენი სერვისი. ტექნოლოგიები რომლებსაც ჩვენ ვიყენებთ, მოიცავს:

 • Cookies or Browser Cookies. Cookies არის მცირე ზომის ფაილი, რომელიც განთავსებულია თქვენს ელექტროულ მოწყობილობაზე. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი ბრაუზერი მოაწყოთ ისე, რომ უარი თქვათ cookies-ზე, ან დააიდენტიფიციროთ, თუ როდის იგზავნება ის. თუმცა, თუ თქვენ არ იღებთ cookies-ს თქვენ შესაძლოა ვეღარ გამოიყენოთ ჩვენი სერვისის გარკვეული ნაწილი. სანამ, სანამ თქვენ თქვენი ბრაუზერის პარამეტრების გამოყენებით უარს არ იტყვით cookies-ის გამოყენებაზე,ჩვენმა სერვისმა შეიძლება ის გამოიყენოს.
 • Flash Cookies. ჩვენი სერვისის გარკვეულმა მომსახურებებმა შესაძლოა გამოიყენოს local stored objects (ან Flash Cookies), რათა შეაგროვოს და შეინახოს ინფორმაცია თქვენს პრეფერენციებზე ან თქვენს აქტივობებზე ჩვენი სერვისის გამოყენებისას. Flash Cookies არ არის დამენეჯმენტებული იმავე ბრაუზერის მიერ, რომელიც Browser Cookies-ის შემთხვევაშია. Დამატებითი ინფორმაციითვიის მისაღებად იმ თემაზე, თუ როგორ შეგიძლიათ Flash Cookies-ის წაშლა, გთხოვთ წაიკითხოთ “სად შემიძლია შევცვალო პარამეტრები ისე, რომ გავთიშო ან წავშალო” შემდეგ ბმულზე: https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Web Beacons. ჩვენი სერვისის გარკვეული სექციები და იმეილები შეიძლება შეიცავდეს პატარა ზომის ელექტრონულ ფაილებს, რომელსაც უწოდებენ  web beacons-ს (მათ ასევე მოიხსენიებენ, როგორც clear gifs, pixel tags, and single-pixel gifs), რომელიც კომპანიას აძლევს რომ მაგალიტად დათვალოს გვერდის ვიზიტორების, გახსნილი იმეილების ან სხვა ვებსაიტთან დაკავშირებულ სტატისტიკას (მაგალითად რომელიმე სექციის პოპულარობასა და სერვისის ინტეგრაციულობას).

Cookies შეიძლება იყოს მუდმივი ან Session. მუდმივი რჩევა თქვენს პერსონალურ კომპიყტერზე ან მობილურ მოწყობილობაზე მაშინაც, როდესაც თქვენს მოწყობილობას არ მიეწოდება ინტერნეტი. ამ უკანასკნელისგან განსხვავებით, Session Cookies იშლება მაშინვე, როდესაც თქვენ ხურავთ თქვენ ვებ-ბრაუზერს. მეტი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ ესტუმროთ ბმულს: All About Cookies by TermsFeed

ჩვენ ვიყენებთ როგორც მუდმივ, ასევე Session Cookies შემდეგი მიზნებისთვის:

 • აუცილებელი / საჭირო Cookies

სახეობა: Session Cookies

ადმინისტრირების გამწევი: ჩვენ

მიზანი: ხსენებული Cookies აუცილებელია იმისთვის, რომ ჩვენ მოგაწოდოთ სერვისი ვებსაიტის გამოყენებით და იმისთვის, რომ თქვენ მოგეცეთ გარკვეული მომსახურებებით სარგებლობის შესაძლებლობა. ისინი გვეხმარება მომხმარებლების იდენტიფიცირებაში და მომხმარებელთა ანგარიშების თაღლითური გამოყენებისგან დაცვაში. Cookies-ის გარეშე იმ სერვისის გამოყენება, რომელსაც თქვენ მოითხოვთ, შეუძლებელი აქნება. Cookies ჩვენ ვიყენებთ მხოლოდ იმისთვის, რომ მოგაწოდოთ სერვისი.

 • Cookies პოლიტიკა/ Notice Acceptance Cookies

სახეობა: მუდმივი Cookies

ადმინისტრირების გამწევი: ჩვენ

მიზანი: ეს Cookies გვაძლევს საშუალებას გავიგოთ მოგვცა თუ არა მომხმარებელმა Cookie-ის გამოყენების უფლება ვებსაიტზე.

 • Functionality Cookies

სახეობა: მუდმივი Cookies

ადმინისტრირების გამწევი: ჩვენ

მიზანი: ეს Cookies გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ დავიმახსოვროთ ვებსაიტზე თქვენ მიერ გაკეთებული არჩევანი, როგორიცაა ანგარიშში შესასვლელად აუცილებელი დეტალები და ენასთან დაკავსირებული პრეფერენციები. ამ Cookies-ის მიზანია, რომ სერვისი იყო პერსონალიზებური და აგაცილპოთ თავიდან თქვენი პრეფერენციების ხელმეორედ შეყვანა ყოველ ჯერზე, როდესაც ვებსაიტზე შესვლა მოგინდებათ.

მეტი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ გაეცნოთ ჩვენს უსაფრთხოების პოლიტიკას.

თქვენი პირადი მონაცემების გამოყენება

კომპანიამ შესაძლოა გამოიყენოს თქვენი პერსონალური ინფორმაცია შემდეგი მიზნებისთვის:

 • ჩვენი სერვისის მოწოდება და შესარჩუნება, რაც მოიცავს ჩვენი სერვისის გამოყენების მონიტორინგსაც.
 • თქვენი ანგარიშის დამენეჯმენტება: ის პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ მოგვცემთ, გამოყენებულ იქნება იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ თქვენთვის სერვისის სხვადასხვა ფუნქციონალზე წვდომის უფლების მოცემა.
 • ხელშეკრულების შესრულებისთვის: დეველოპმენტი, თქვენ მიერ შეძენილი ყველა იმ პროდუქტის ან სერვისის ხარისხობრივი შესაბამისობისა და და ვალდებულების შესრულებისთვის, რომელიც ჩვენი სერვისის გამოყენებით შეიძინეთ
 • თქვენთან კონტაქტისთვის: თქვენთან დასაკონტაქტებლად ელექტრონული ფოსტით, სატელეფონო ზარით, ესემესით ან ზემოთჩამოთვლილთან გათანაბრებული ელექტრონული კომუნიკაციის, როგორიცაა მაგალითად მობიულრი აპლიკაციები, რაშიც მოიაზრება გაახლებები ან ინფორმატიული კომუნიკაცია ფუნქციონირებასთან, პროდუქტთან ან სერვისთან დაკავშირებით, რაც მოიცავს უსაფრთოების წესებსაც.
 • იმისთვის, რომ მოგაწოდოთ სიახლეები, სპეციალური შემოთავაზებები ან ზოგადი ინფორმაცია იმ საქონელზე, პროდუქტსა თუ ღონისძიებაზე, რომელიც კავშირშია თქვენ ბოლო აქტივობებთან (იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ უარი არ თქვით ამ ტიპის ინფორმაციის მიღებაზე)
 • მოთხოვნების დამანეჯმენტებისთვის: იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გექნებათ მოთხოვნა ჩვენთან, ჩვენ მოგვეცემა თქვენი მოთხოვნი დამენეჯმენტების შესაძლებლობა
 • კომერციული ტრანზაქციებისთვის: ჩვენ შესაძლოა გამოვიყენოთ თქვენი ინფორმაცია იმისთვის, რომ შევაფასოთ ან შევასრულოთ შერწყმა (merger), გასხვისება, რესტრუქტურიზაცია, რეორგანიზაცია, დაშლა ან სხვა ჩვენ საკუთრებასთან დაკავშირებული გაყიდვა ან ტრანზაქცია whether as a going concern ან როგორც გაკოტრების, ლიკვიდაციის ან მსგავსი პროცესების ნაწილი, რომელშიც თქვენი პერსონალური ინფორმაცია დაგვჭირდება.
 • სხვა მიზნებისთვის: ჩვენ შესაძლოა თქვენი ინფორმაცია გამოვიყენოთ სხვა მიზნებისთვის, როგორიცაა მონაცემთა ანალიზი, მოხმარების ტენდენციების იდენტიფიცირება, ჩვენი პიარის კამპანიის ეფექტიანობა და იმის შეფასება, თუ როგორ შეგვიძლია სერვისის, პროდუქტებისმ მარკეტინგისა და თქვენი გამოცდილების გაუმჯობესება.

ჩვენ შესაძლოა გავაზიაროთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია შემდეგ შემთხვევებში:

 • სერვისის მომწოდებლებთან: ჩვენი სერვისის მონიტორინგისა და ანალიზისთვის, ისევე, როგორც თქვენთან დასაკონტაქტებლად.
 • კომერციული ტრანზაქციებისთვის: ჩვენ შესაძლოა გავაზიაროთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია, თუ ის კავშირში იქნება მიმდინარე მოლაპარაკებასთან, შერწმასთან, გაყიდვასთან. ზემოთჩამოთვლილი ნაწილობრივ ან სრულად უნდა უკავშირდებოდეს კომპანიის საკუთრებას, ფინანსებს ან შენაძენს.
 • შვილობილ კომპანიებთან: ამ შემტხვევაში ჩვენ მოვთხოვთ ჩვენს შვილობილ კომპანიებს, რომ პატივი სცენ ჩვენს უსაფრთხოების პოლიტიკას. შვილობილი კომპანიები გულისხმობს მათ, ვისაც ჩვენ ვაკონტროლებთ, ან ჩვენთან საერთო კონტროლის ქვეშ იმყოფებიან.
 • ბიზნეს პარტნიორებთან: თქვენთვის გარკვეული პროდუქტების, სერვისების ან რეკლამის შემოსათავაზებლად.
 • სხვა მომხმარებლებთან: როდესაც თქვენ აზიარებთ პერსნალურ ინფორმაციას, ან სხვა გზებით შედიხართ კომუნიკაციაში სხვა მომხმარებლებთან, წარმოდგენილი ინფორმაცია შესაძლოა სხვა მომხმარებლებისთვის ან საჯაროდ იყოს ხილული. თუ თქვენ ურთიერთქმედებთ სხვა მომხმარებლებთან, ან რეგისტრირდებით სოციალური მედიის მესამე პირების გამოყენებით, სოციალური მედიის მესამე პირების ბაზაში არსებულ სხვა მომხმარებლებს შესაძლოა ჰქონდეთ წვდომა თქვენს სახელზე, პროფაილზე, სურათსა და აღწერაზე. მსგავსად ამისა, სხვა მომხმარებლებსაც შეეძლებათ ამ ინფორმაციის ნახვა და თქვენთან კონტაქტი.
 • თქვენი თანხმობის შემთხვევაში: ჩვენ შესაძლოა გავასაჯაროვოთ თქვენი ინფორმაცია ნებისმიერი სხვა საფუძვლით, მხოლოდ თქვენი თანხმობის შემთხვევაში.

თქვენი პერსონალური ინფორმაციის შენახვა

კომპანია შეინახავს თქვენ პერსონალურ ინფორმაციას მანამ, სანამ ეს საჭიროა ზემოთჩამოთვლილი მიზნებისთვის. ჩვენ შევინახავთ და გამოვიყენებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას ჩვენი სამართლებრივი ვალდებულებების ჩარჩოში (მაგალითად დავის გადაწყვეტისთვის, სამართლებრივი შეთანხმებების ან პოლიტიკის აღსასრულებლად).

კომპანია ასევე შეინახავს Usage Data (გამოყენების მონაცემებს?) ანალიტიკური მიზნებისთვის. Usage Data ძირითადად შენახულია ნაკლები დროით. გამონაკლისია შემთხვევა, როდესაც ის გამოიყენება უსაფრთხოების გასაძლიერებლად, სერვისის ფუნქციონირების გასაუმჯობესებლად, ან იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენი სამართლებრივი ვალდებულებაა მისი მეტი ხნით შენხვა.

თქვენი პერსონალური ინფორმაციის გადაცემა

 თქვენი ინფორმაცია, რომელიც მოიცავს პესონალურ ინფორმაციას, გადამუშავდება კომპანიის ოფისში და იქ, სადაც ჩართული მხარეები არის ლოკალიზებული. ის ნიშნავს იმას, რომ ინფორმაცია შეიძლება გადაცემულ იქნას სახელმწიფოს, პროვინციის, შტატის ან სხვა სახელწიფოებრივი ქვედანაყოფის გარეთ, სადაც შეიძლება მონაცემთა დაცვის კანონები თქვენი იურისდიქციისგან განსხვავდებოდეს.

თქვენი თანხმობა ამ უსაფრთხოების პოლიტიკაზე ნიშნავს გადაცემაზე თანხმობას.

კომპანია გადადგამს ყველა რაციონალურ ნაბიჯს იმისთვის, რომ თქვენი მონაცემები იყოს დაცული და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან შესაბამისობაში. არც ერთი ტიპის ინფორმაცია არ გადაეცემა სხვა ორგანიზაციას, ქვეყანას ან ადგილს, რომელშიც არ იარსებებს დაცვის ადეკვატური შესძლებლობა.

თქვენი პერსონალური ინფორმაციის გამჟღავნება

კომერციული ტრანზაქციები

თუ კომპანია ჩართულია შერწყმაში, ქონების გაყიდვაში ან შესყიდვაში, თქვენი პერსონალური ინფორმაცია შესაძლოა გადაცემულ იქნას. ამ შემთხვევში, თუ თქვენი ინფორმაცია უნდა იქნას გადაცემული, ჩვენ ამის შესახებ შეგატყობინებთ.

კანონის აღსრულება

გარკვეული გარემოებების არსებობისას, კომპანია შესაძლოა ვალდებული გახდეს, რომ გაამჟღავნოს თქვენი პერსონალური ინფორმაცია, თუ ამას კანონი, ან საჯარო სამსახურები გვავალდებულებს.

სხვა სამართლებრივი მოთხოვნები

კომპანიამ შესაძლოა გაასაჯაროვოს თქვენი პერსონალური ინფორმაცია კეთილ ნებაზე დაყრდნომით, თუ თვლის, რომ ეს აუცილებელია:

 • სამართლებრივ ვალდებულებებთან შესაბამისობისთვის
 • კომპანიის საკუთრების დასაცავად
 • სერვისთან დაკავშირებული თაღლითობის აღსაკვეთად ან გამოსაკვლევად
 • სერვისით მოსარგებლეთა პერსონალური უსაფრთხოების დაცვისთვის
 • სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან თავის ასარიდებლად

თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დაცვა

თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დაცვა მნიშვნელოვანია შენთვის, მაგრამ უნდა გახსოვდეთ, რომ ტრანსმისიი არანაირი მეთოდი, რომელიც ხორციელდება ინტერნეტის გამოყენებით არ არის 100%-ით დაცული. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყველა შესაძლო ხერხს მივმართავთ თქვენი ინფორმაციის დასაცავად, ჩვენ ვერ მოგცემთ 100%-იანი დაცვის გარანტიას.

ბავშვთა უსაფრთხოება

ჩვენი სერვისი არ არის განკუთვნილი 13 წლის ქვემოთ მყოფი მოზარდებისთვის. ჩვენ შეგნებულად არ ვაგროვებთ პერსონალურ ინფორმაციას 13 წლის ქვემოთ მყოფი მოზარდებისგან. თუ თქვენ ხართ მშობელი ან მეურვე და იცით, რომ თქვენი შვილი გვაწვდის საკუთარ პერსონალური ინფორმაციას, მოგვაწოდეს ამაზე ინფორმაცია. თუ ჩვენ გავიგებთ, რომ ჩვენ შევაგროვეთ პერსონალური ინფორმაცია 13 წლის ქვემოთ მყოფი მოზარდისგან, ჩვენ წავშლით ამ ინფორმაციას მშობლისგან ამ მომხმარებლისგან დამოუკიდებლად.

თუ ჩვენ დაგვჭირდება თანხმობა, რათა გადავამუშაოთ თქვენი ინფორმაცია, ან თქვენი ქვეყანა ითხოვს მშობლის თანხმობას, ჩვენ შოსაძლოა თქვენგან მოვითხოვოთ მშობლის თანხმობა ინფორმაციის გამოყენებამდე.

კავშირი სხვა ვებსაიტებთან

ჩვენი სერვისი შესაძლოა შეიცავდეს კავშირს სხვა ვებსაიტებთან, რომელიც არაა ჩვენი ხელმძღვანელობის ქვეშ. თუ თქვენ დააკლიკებთ სოციალური მედიის მესამე პირის ლინკს, თქვენ გადამისამართებული იქნებით სოციალური მედიის მესამე პირის საიტზე. ჩვენ გირჩევთ, რომ ყოველი საიტის სტუმრობამდე გაეცნოთ მათ უსაფრთხოების პოლიტიკას.

ჩვენ არ გვაქვს არც კონტროლი და არც პასუხისმგებლობა იმ მასალაზე, უსაფრთხოების პოლიტიკაზე ან ორაქტიკაზე, რომელსაც გაწვდით სოციალური მედიის მესამე პირი.

უსაფრთხოების პოლიტიკის ცვლილება

ჩვენ შესაძლოა გავაახლოთ უსაფრთხოების პოლიტიკა დროთა განმავლობაში, ჩვენ შეგატყობინებთ ცვლილებების შესახებ ამ გვერზე ახალი უსაფრთხოების პოლიტიკის განთავსებით.

თუ უსაფრთხოების პოლიტიკა შეიცვალა, ჩვენ ამის შესახებ შეგატყობინებთ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, ან განვათავსებთ განცხადებას თვალსაჩინო ადგილას. ჩვენ ასევე შევცვლით უსაფრთხოების პოლიტიკის განახლების ბოლო თარიღს.

გირჩევთ, რომ პერიოდულად დაუბრუნდეთ უსაფრთხოების პოლიტიკას და შეამოწმოთ არის თუ არა მასში ცვლილებები. უსაფრთხოების პოლიტიკაში შესული ცვლილებები ძალას იძენს ამ გვერდზე დადების შემდეგ.

თანხის უკან დაბრუნების პოლიტიკა

ვებ-გვერდიდან girchi.org არასწორად/შეცდომით შესრულებული ტრანზაქციის შემთხვევაში, უნდა დაგვიკავშირდეთ საკონტაქტო ელ-ფოსტაზე, გვატყობინებთ დაუსრულებელი ან არასწორად შესრულებული ოპერაციის შესახებ და გვაწვდით შემდეგ ინფორმაციას:

მომხმარებლის სახელს, გვარს და ნომერს;

ოპერაციის განხორციელების თარიღს;

ჩარიცხული თანხის ოდენობას;

აღნიშნული წერილის საფუძველზე,  ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას გადახდილი თანხის დაბრუნების შესახებ.  თანხის დაბრუნება მოხდება იგივე გზით რა საშუალება მოხდა ჩარიცხვა.


საკონტაქტო ინფორმაია

კითხვების შემთხვევაში დაგვეკონტაქტეთ:

 • ელექტრონული ფოსტით:[email protected]
 • ტელეფონის ნომრით: 995591151173
 • მისამართი: ქ. თბილის, გია თეთელაშვილის ქ. 8