წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2113
პოლიტიკოსთა რეიტინგი
# პოლიტიკოსი მერიტოკრატიული
რეიტინგი
595 921
დემოკრატიული
რეიტინგი
1 915
1
...
ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე (2) 19.0774% (2) 19.0774% M: (3) 32 259 5.4133% D: (1) 627 32.7415%
(3) 32 259
5.4133%
(1) 627
32.7415%
2
...
ბორის (ჩელე) ყურუა (3) 6.4897% (3) 6.4897% M: (4) 26 002 4.3633% D: (2) 165 8.6162%
(4) 26 002
4.3633%
(2) 165
8.6162%
3
...
ცოტნე კობერიძე (3.5) 6.8460% (3.5) 6.8460% M: (2) 36 472 6.1203% D: (5) 145 7.5718%
(2) 36 472
6.1203%
(5) 145
7.5718%
4
...
ანა ჩიქოვანი (4) 6.1604% (4) 6.1604% M: (5) 24 877 4.1745% D: (3) 156 8.1462%
(5) 24 877
4.1745%
(3) 156
8.1462%
5
...
თემურ გორგაძე (4.5) 42.4480% (4.5) 42.4480% M: (1) 474 794 79.6740% D: (8) 100 5.2219%
(1) 474 794
79.6740%
(8) 100
5.2219%
6
...
ბადრი გრიგალაშვილი (6) 3.2092% (6) 3.2092% M: (6) 906 0.1520% D: (6) 120 6.2663%
(6) 906
0.1520%
(6) 120
6.2663%
7
...
tsotne giorgadze (7.5) 3.9164% (7.5) 3.9164% M: (11) 0 0.0000% D: (4) 150 7.8329%
(11) 0
0.0000%
(4) 150
7.8329%
8
...
ნიკა მოსიაშვილი (7.5) 3.9164% (7.5) 3.9164% M: (11) 0 0.0000% D: (4) 150 7.8329%
(11) 0
0.0000%
(4) 150
7.8329%
9
...
თეიმურაზ პატარიძე (8) 2.6413% (8) 2.6413% M: (9) 51 0.0085% D: (7) 101 5.2742%
(9) 51
0.0085%
(7) 101
5.2742%
10
...
იმედა კლდიაშვილი (8.5) 0.8147% (8.5) 0.8147% M: (7) 375 0.0629% D: (10) 30 1.5666%
(7) 375
0.0629%
(10) 30
1.5666%