წევრების რაოდენობა 0
სულ რეგისტრირებულია 1234
პოლიტიკოსთა რეიტინგი
# პოლიტიკოსი მერიტოკრატიული
რეიტინგი
დემოკრატიული
რეიტინგი
1
...
იმედა კლდიაშვილი პოლიტიკოსი (1) 5 511 0.0244% (2) 85 0.0009%
(1) 5 511
0.0244%
(2) 85
0.0009%
2
...
ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე პოლიტიკოსი (2) 2 691 0.0119% (1) 195 0.0020%
(2) 2 691
0.0119%
(1) 195
0.0020%
3
...
ანა ჩიქოვანი პოლიტიკოსი (3) 2 534 0.0112% (4) 45 0.0005%
(3) 2 534
0.0112%
(4) 45
0.0005%
4
...
ცოტნე კობერიძე პოლიტიკოსი (4) 665 0.0029% (3) 75 0.0008%
(4) 665
0.0029%
(3) 75
0.0008%
5
...
ნიკა მოსიაშვილი პოლიტიკოსი (5) 0 0.0000% (5) 35 0.0004%
(5) 0
0.0000%
(5) 35
0.0004%
6
...
ზვიად ხორგუაშვილი პოლიტიკოსი (5) 0 0.0000% (6) 30 0.0003%
(5) 0
0.0000%
(6) 30
0.0003%
7
...
თენგო კირთაძე პოლიტიკოსი (3) 2 534 0.0112% (9) 10 0.0001%
(3) 2 534
0.0112%
(9) 10
0.0001%
8
...
ბადრი გრიგალაშვილი პოლიტიკოსი (5) 0 0.0000% (7) 25 0.0003%
(5) 0
0.0000%
(7) 25
0.0003%
9
...
ბორის (ჩელე) ყურუა პოლიტიკოსი (5) 0 0.0000% (8) 20 0.0002%
(5) 0
0.0000%
(8) 20
0.0002%