წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2113
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე
08

ნიკა მოსიაშვილი

(7.5) 3.9164%
(11) 0 0.0000%
(4) 150 7.8329%
4 500  
0 18-09-2021
პირადი პარტიული სია