წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2489
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე
09

ნიკა მოსიაშვილი

667 ხმა
-698
პირადი პარტიული სია
სახელი ხმები