წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2348
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე

გურამი კვახაძე

99