წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2162
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე

ირაკლი ბარძემიშვილი

(0) 0.0000%
2 913  
100 12-09-2021
პირადი პარტიული სია
სახელი Points
ყველა სიახლე