წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2379
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე

ნინო მაღლაკელიძე

30
პირადი პარტიული სია
სახელი ხმები
ყველა სიახლე