წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2385
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე

გიორგი მელაძე

60