წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2311
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე

ქეთი შინჯიკაშვილი

41
პირადი პარტიული სია
ყველა სიახლე