წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2405
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე

ოლღა ძირტკბილაშვილი

1
პირადი პარტიული სია
სახელი ხმები
ყველა სიახლე