წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2491
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე

ლევანი ბერიძე

0