წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2425
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე

თემურ გორგაძე

4230