წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2225
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე

ალექსანდრე ზიბზიბაძე

(0) 0.0000%
0  
100 01-01-2022
პირადი პარტიული სია
სახელი Points