წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2113
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე
02

ბორის (ჩელე) ყურუა

(3) 6.4897%
(4) 26 002 4.3633%
(2) 165 8.6162%
971  
0 30-08-2021