წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2333
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე

Vakho Nakashidze

887