წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2423
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე

კალე მკერვალიშვილი

34
პირადი პარტიული სია
ყველა სიახლე