წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2403
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე

გიორგი სირბილაძე

28
პირადი პარტიული სია
სახელი ხმები
ყველა სიახლე