წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 1448
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე
0

გიორგი ყაბანაშვილი

0 0.0000%
0 0.0000%
394 957
0
პირადი პარტიული სია
ყველა სიახლე