წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2351
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე

ნიკო ნიქაბაძე

81