წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2352
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე

ზაქარია გაბაშვილი

0
პირადი პარტიული სია
სახელი ხმები
ყველა სიახლე