წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2344
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე

გიორგი ბექაური

36