წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2113
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე
01

ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე

(2) 19.0774%
(3) 32 259 5.4133%
(1) 627 32.7415%
0  
100 28-08-2021