წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2345
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე

სოსო როინიშვილი

40