წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2424
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე

ანა ვახტანგიშვილი

10
პირადი პარტიული სია
სახელი ხმები
10
ყველა სიახლე