წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 1448
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე
08

ბადრი გრიგალაშვილი

155 1.3362%
3 860 0.1544%
0
100