წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2159
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე
07

ბადრი გრიგალაშვილი

(7) 2.6044%
(6) 1 068 0.6617%
(8) 120 4.5472%
7 345  
100 28-08-2021
პირადი პარტიული სია
სახელი Points