წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2225
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
(13) 0 0.0000%
(8) 150 4.5194%
0  
100 06-09-2021
პირადი პარტიული სია
ყველა სიახლე