წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2225
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე

ნინა საჯაია

(0) 0.0000%
1  
100 10-10-2021
პირადი პარტიული სია
სახელი Points