წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2485
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე

ნინა საჯაია

0
პირადი პარტიული სია