წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2404
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე

ნინა საჯაია

163
პირადი პარტიული სია