წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2385
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე

კუკური ბარამიძე

38
პირადი პარტიული სია
ყველა სიახლე