წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2489
რეგისტრაცია
აირჩიეთ პოლიტიკოსი, მიუთითეთ თქვენი წონის რამდენი %-ით უჭერთ მას მხარს და მიიღე მონაწილეობა პარტიული სიის ჩამოყალიბებაში. .

მიუთითეთ REFERRAL-ი

თქვენ შეგიძლიათ მიუთითოთ Referral-ი ხართ - ანუ ვისი მეშვეობითაც გაიგეთ ჩვენს შესახებ და გადაწყვიტეთ დარეგისტრირება