გირჩი-მეტი თავისუფლების სადამფუძნებლო ყრილობა

"გირჩი-მეტი თავისუფლების" სადამფუძნებლო ყრილობა.

26 დეკემბერი, 2020 კომენტარები