წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 1448
იან 26, 2021

Terms and conditions

ონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მოიცავს თქვენ მიერ პორტალზე შეყვანილი მონაცემების შეგროვების, გამოყენებისა და გასაჯაროვების წესს. სევე იმას, თუ რა სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენება შეგეძლებათ კონფიდენციალურობის დარღვევის შემთხვევაში.

ქვენი პერსონალური ინფორმაცია გამოყენებულია სერვისის გასაუმჯობესებლად. ირობებზე დათანხმებით თქვენ უფლებას გვაძლევთ, რომ შევაგროვოთ და გამოვიყენოთ თქვენი ინფორმაცია კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ფარგლებში.

ნტერპრეტაციები და ტერმინთა განმარტება

ონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიზნებისთვის:

 • ნგარიში” ნიშნავს სპეიცალურად თქვენთვის შექმნილ უნიკალურ ანგარიშს, რომლის გამოყენებითაც თქვენ სარგებლობთ ჩვენი სერვისით სრულად ან ნაწილობრივ.
 • ომპანია” (შემდეგში “ჩვენ” “ჩვენი” “კომპანია”) გულისხმობს გირჩს
 • Cookies are small files that are placed on Your computer, mobile device or any other device by a website, containing the details of Your browsing history on that website among its many uses.
 • ვეყანა” გულისხმობს საქართველოს
 • ოწყობილობა” გულისხმობს ყველა იმ ელექტრონულ მექანიზმს, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია პორტალთან წვდომა, მაგალითად როგორიცაა კომპიუტერი, ტელეფონი და პლანშეტური კომპიუტერი.
 • ირადი ინფორმაცია” არის მონაცემთა ნაკრები, რომელიც ეკუთვნის იდენტიფიცირებად ან არაიდენტიფიცირებად ინდივიდს.
 • ერვისი” მოიაზრებს ვებ-საიტს
 • ერვისის მიმწოდებელი” გულისხმობს ყველა კერძო თუ იურიდიულ პირს, რომელსაც აქვს კომპანიის სარგებელისთვის მონაცემების დამუშავების შესაძლებლობა. ღნიშნული მოიცავს მესამე იურიდიულ თუ ფიზიკურ პირებს, რომლებიც დაქირავებულები არიან კომპანიის მიერ სერვისის გაუმჯობესებისთვის, კომპანიის სახელით სერვისის მიწოდებისთვის, სერვისისთვის აუცილებელი დახმარების აღმოსაჩენად ან იმისთვის, რომ მიაწოდონ კომპანიას ანგარიში იმაზე, თუ როგორ მუშაობს სერვისი.
 • ოციალური მედიის მესამე პირები” მოიაზრებს ყველა ვებსაიტს თუ პლატფორმას, რომლის გამოყენებითაც შესაძლებელია პორტალზე რეგისტრაცია ან შესვლა სერვისის მისაღებად.
 • ამოყენებული მონაცემები” გულისხმობს იმ მონაცემებს, რომელიც შეგროვებულია ავტომატურად. Იგი ან გენერირებულია ავტომატურად სერვისით სარგებლობიდან გამომდინარე, ან სერვისის ინფრასტრუქტურიდან (მაგალითად ის დრო, რამდენი ხანიც გაატარეთ გვერდზე)
 • ებსაიტი” გულიხმობს გირჩს, რომელზე წვდომაც შეგიძლიათ www.girchi.org- დან
 • ქვენ” გულისხმობს ინდივიდს,რომელიც იყენებს სერვისს, ან კომპანიას ან იურიდიულ პირს, რომლის გავლითაც ინდივიდი სარგებლობს სერვისით.

ქვენი პირადი მონაცემების შეგროვება და გამოყენება 

ონაცემების ტიპები:

ერსონალური ინფორმაცია

ვენი სერვისის გამოყენებისას ჩვენ შეიძლება თქვენგან მოვითხოვოთ გარკვეული პერსონალურად იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენთან დასაკონტაქტებლად ან თქვენი იდენტიფიცირებისთვის. ერსონალურად იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია მოიცავს, თუმცა არაა ლიმიტირებული შემდეგი ტიპის ინფორმაციის:

 • მეილი
 • ახელი და გვარი
 • ელეფონის ნომერი
 • ისამართი, შტატი, პროვინცია, ზიპი/საფოსტო კოდი, ქალაქი
 • ებსაიტის გამოყენების შესახებ ინფორმაცია

ებსაიტის გამოყენების შესახებ ინფორმაცია

ებსაიტის გამოყენების შესახებ ინფორმაცია გროვდება სერვისის გამოყენებისთანავე. ებსაიტის გამოყენების შესახებ ინფორმაცია მოიცავს თუმცა არაა ლიმიტირებული:

 • თქვენი ელექტრონული მოწყობილობის აიპი.
 • ბრაუზერის ტიპი.
 • ბრაუზერის ვერსია.
 • ჩვენი სერვისის ის გვერდები, რომლებსაც სტურმობთ.
 • ქვენი ვებსაიტზე ვიზიტის დრო და რიცხვი.
 • რო, რომლის განმავლობაში თქვენ იყენებთ სერვისს.
 • unique device identifiers
 • სხვა დიაგნოსტიკური მონაცემები.

ოდესაც თქვენ იყენებთ სერვისს მობილურით, ჩვენ შესაძლოა შევაგროვოთ კონკრეტული ინფორმაცია ავტომატურად, რაც მოიცავს, თუმცა არაა ლიმიტირებული:

 • ობილურის ტიპი.
 • ქვენი მობილური ტელეფონის უნიკალური აიდი.
 • ქვენი მობილური ტელეფონის აიპი.
 • ქვენი მობილურის ოპერატიული სისტემა.
 • ობილურის ინტერნეტის ბრაუზერის ტიპი.
 • unique device identifiers
 • სხვა დიაგნოსტიკური მონაცემები.

ვენ შეიძლება ასევე შევაგროვოთ ინფორმაცია, რომელსაც გზავნის თქვენი ბრაუზერი მობილური ტელეფონით სერვისით სარგებლობის პერიოდში.

ნფორმაცია ოციალური მედიის მესამე პირებისგან

ომპანია გაძლევთ ანგარიშის შექმნისა და ანგარიშში შესვლის შესაძლებლობას სოციალური მედიის მესამე პირების გამოყენებით, როგორიცაა:

 • ფეისბუქი

უ თქვენ გადაწყვეტთ, რომ დარეგისტრირდეთ ან რაიმე სხვა სახით მოგვცეთ წვდომა თქვენს სოციალურ მედიასთან, ჩვენ შესაძლოა შევაგროვოთ მონაცემები, რომლებიც კავშირშია ამ უკანასკნელთან, როგორიცაა: თქვენი სახელი, ელექტრონული ფოსტა, აქტივობა ან ამ ანგარიშზე თქვენ მიერ მიბმული კონტაქტების სია.

ქვენ ასევე გექნებათ დამატებითი ინფორმაციის გაზიარების საშუალება კომპანიასთან სოციალური მედიის მესამე პირების ანგარიშის გამოყენებით. უ თქვენ ზემოთქმულს  გადაწყვეტთ და მოგვცემთ საშუალებას რომ გამოვიყენოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია რეგისტრაციისას ან სხვა აქტივობების დროს, თქვენ აძლევთ კომპანიას იმის საშუალებას, რომ გამოიყენოს, გააზიაროს ან შეინახოს ეს უკანასკნელი უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობაში.

ადამკვირვებლო ტექნოლოგიები and cookies

ვენ ვიყენებთ cookies და მსგავს სადამკვირვებლო ტექნოლოგიებს რომ თვალყური ვადევნოთ თქვენს აქტივობებს ჩვენი სერვისის გამოყენებისას. სევე შევინახოთ გარკვეული ინფორმაცია. ადამკვირვებლო ტექნოლოგიები, რომლებსაც ჩვენ ვიყენებთ, არის: beacons, მონიშვნები და სკრიპტები. ს გამოიყენება იმისთვის, რომ შევაგროვოთ და დავაკვირდეთ ინფორმაციას, რათა შემდეგ გამოვასწროთ და გავაანალიზოთ ჩვენი სერვისი. ექნოლოგიები რომლებსაც ჩვენ ვიყენებთ, მოიცავს:

 • Cookies or Browser Cookies. Cookies არის მცირე ზომის ფაილი, რომელიც განთავსებულია თქვენს ელექტროულ მოწყობილობაზე. ქვენ შეგიძლიათ თქვენი ბრაუზერი მოაწყოთ ისე, რომ უარი თქვათ cookies-ზე, ან დააიდენტიფიციროთ, თუ როდის იგზავნება ის. უმცა, თუ თქვენ არ იღებთ cookies-ს თქვენ შესაძლოა ვეღარ გამოიყენოთ ჩვენი სერვისის გარკვეული ნაწილი. ანამ, სანამ თქვენ თქვენი ბრაუზერის პარამეტრების გამოყენებით უარს არ იტყვით cookies-ის გამოყენებაზე,ჩვენმა სერვისმა შეიძლება ის გამოიყენოს.
 • Flash Cookies. ვენი სერვისის გარკვეულმა მომსახურებებმა შესაძლოა გამოიყენოს local stored objects (ან Flash Cookies), რათა შეაგროვოს და შეინახოს ინფორმაცია თქვენს პრეფერენციებზე ან თქვენს აქტივობებზე ჩვენი სერვისის გამოყენებისას. Flash Cookies არ არის დამენეჯმენტებული იმავე ბრაუზერის მიერ, რომელიც Browser Cookies-ის შემთხვევაშია. Დამატებითი ინფორმაციითვიის მისაღებად იმ თემაზე, თუ როგორ შეგიძლიათ Flash Cookies-ის წაშლა, გთხოვთ წაიკითხოთ “სად შემიძლია შევცვალო პარამეტრები ისე, რომ გავთიშო ან წავშალო” შემდეგ ბმულზე: https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Web Beacons. ვენი სერვისის გარკვეული სექციები და იმეილები შეიძლება შეიცავდეს პატარა ზომის ელექტრონულ ფაილებს, რომელსაც უწოდებენ  web beacons-ს (მათ ასევე მოიხსენიებენ, როგორც clear gifs, pixel tags, and single-pixel gifs), რომელიც კომპანიას აძლევს რომ მაგალიტად დათვალოს გვერდის ვიზიტორების, გახსნილი იმეილების ან სხვა ვებსაიტთან დაკავშირებულ სტატისტიკას (მაგალითად რომელიმე სექციის პოპულარობასა და სერვისის ინტეგრაციულობას).

Cookies შეიძლება იყოს მუდმივი ან Session. უდმივი რჩევა თქვენს პერსონალურ კომპიყტერზე ან მობილურ მოწყობილობაზე მაშინაც, როდესაც თქვენს მოწყობილობას არ მიეწოდება ინტერნეტი. მ უკანასკნელისგან განსხვავებით, Session Cookies იშლება მაშინვე, როდესაც თქვენ ხურავთ თქვენ ვებ-ბრაუზერს. ეტი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ ესტუმროთ ბმულს: All About Cookies by TermsFeed

ვენ ვიყენებთ როგორც მუდმივ, ასევე Session Cookies შემდეგი მიზნებისთვის:

 • აუცილებელი / საჭირო Cookies

ახეობა: Session Cookies

დმინისტრირების გამწევი: ჩვენ

იზანი: ხსენებული Cookies აუცილებელია იმისთვის, რომ ჩვენ მოგაწოდოთ სერვისი ვებსაიტის გამოყენებით და იმისთვის, რომ თქვენ მოგეცეთ გარკვეული მომსახურებებით სარგებლობის შესაძლებლობა. სინი გვეხმარება მომხმარებლების იდენტიფიცირებაში და მომხმარებელთა ანგარიშების თაღლითური გამოყენებისგან დაცვაში. Cookies-ის გარეშე იმ სერვისის გამოყენება, რომელსაც თქვენ მოითხოვთ, შეუძლებელი აქნება. Cookies ჩვენ ვიყენებთ მხოლოდ იმისთვის, რომ მოგაწოდოთ სერვისი.

 • Cookies პოლიტიკა/ Notice Acceptance Cookies

ახეობა: მუდმივი Cookies

დმინისტრირების გამწევი: ჩვენ

იზანი: ეს Cookies გვაძლევს საშუალებას გავიგოთ მოგვცა თუ არა მომხმარებელმა Cookie-ის გამოყენების უფლება ვებსაიტზე.

 • Functionality Cookies

ახეობა: მუდმივი Cookies

დმინისტრირების გამწევი: ჩვენ

იზანი: ეს Cookies გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ დავიმახსოვროთ ვებსაიტზე თქვენ მიერ გაკეთებული არჩევანი, როგორიცაა ანგარიშში შესასვლელად აუცილებელი დეტალები და ენასთან დაკავსირებული პრეფერენციები. მ Cookies-ის მიზანია, რომ სერვისი იყო პერსონალიზებური და აგაცილპოთ თავიდან თქვენი პრეფერენციების ხელმეორედ შეყვანა ყოველ ჯერზე, როდესაც ვებსაიტზე შესვლა მოგინდებათ.

ეტი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ გაეცნოთ ჩვენს უსაფრთხოების პოლიტიკას.

ქვენი პირადი მონაცემების გამოყენება

ომპანიამ შესაძლოა გამოიყენოს თქვენი პერსონალური ინფორმაცია შემდეგი მიზნებისთვის:

 • ვენი სერვისის მოწოდება და შესარჩუნება, რაც მოიცავს ჩვენი სერვისის გამოყენების მონიტორინგსაც.
 • ქვენი ანგარიშის დამენეჯმენტება: ის პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ მოგვცემთ, გამოყენებულ იქნება იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ თქვენთვის სერვისის სხვადასხვა ფუნქციონალზე წვდომის უფლების მოცემა.
 • ელშეკრულების შესრულებისთვის: დეველოპმენტი, თქვენ მიერ შეძენილი ყველა იმ პროდუქტის ან სერვისის ხარისხობრივი შესაბამისობისა და და ვალდებულების შესრულებისთვის, რომელიც ჩვენი სერვისის გამოყენებით შეიძინეთ
 • ქვენთან კონტაქტისთვის: თქვენთან დასაკონტაქტებლად ელექტრონული ფოსტით, სატელეფონო ზარით, ესემესით ან ზემოთჩამოთვლილთან გათანაბრებული ელექტრონული კომუნიკაციის, როგორიცაა მაგალითად მობიულრი აპლიკაციები, რაშიც მოიაზრება გაახლებები ან ინფორმატიული კომუნიკაცია ფუნქციონირებასთან, პროდუქტთან ან სერვისთან დაკავშირებით, რაც მოიცავს უსაფრთოების წესებსაც.
 • მისთვის, რომ მოგაწოდოთ სიახლეები, სპეციალური შემოთავაზებები ან ზოგადი ინფორმაცია იმ საქონელზე, პროდუქტსა თუ ღონისძიებაზე, რომელიც კავშირშია თქვენ ბოლო აქტივობებთან (იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ უარი არ თქვით ამ ტიპის ინფორმაციის მიღებაზე)
 • ოთხოვნების დამანეჯმენტებისთვის: იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გექნებათ მოთხოვნა ჩვენთან, ჩვენ მოგვეცემა თქვენი მოთხოვნი დამენეჯმენტების შესაძლებლობა
 • ომერციული ტრანზაქციებისთვის: ჩვენ შესაძლოა გამოვიყენოთ თქვენი ინფორმაცია იმისთვის, რომ შევაფასოთ ან შევასრულოთ შერწყმა (merger), გასხვისება, რესტრუქტურიზაცია, რეორგანიზაცია, დაშლა ან სხვა ჩვენ საკუთრებასთან დაკავშირებული გაყიდვა ან ტრანზაქცია whether as a going concern ან როგორც გაკოტრების, ლიკვიდაციის ან მსგავსი პროცესების ნაწილი, რომელშიც თქვენი პერსონალური ინფორმაცია დაგვჭირდება.
 • ხვა მიზნებისთვის: ჩვენ შესაძლოა თქვენი ინფორმაცია გამოვიყენოთ სხვა მიზნებისთვის, როგორიცაა მონაცემთა ანალიზი, მოხმარების ტენდენციების იდენტიფიცირება, ჩვენი პიარის კამპანიის ეფექტიანობა და იმის შეფასება, თუ როგორ შეგვიძლია სერვისის, პროდუქტებისმ მარკეტინგისა და თქვენი გამოცდილების გაუმჯობესება.

ვენ შესაძლოა გავაზიაროთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია შემდეგ შემთხვევებში:

 • ერვისის მომწოდებლებთან: ჩვენი სერვისის მონიტორინგისა და ანალიზისთვის, ისევე, როგორც თქვენთან დასაკონტაქტებლად.
 • ომერციული ტრანზაქციებისთვის: ჩვენ შესაძლოა გავაზიაროთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია, თუ ის კავშირში იქნება მიმდინარე მოლაპარაკებასთან, შერწმასთან, გაყიდვასთან. ზემოთჩამოთვლილი ნაწილობრივ ან სრულად უნდა უკავშირდებოდეს კომპანიის საკუთრებას, ფინანსებს ან შენაძენს.
 • ვილობილ კომპანიებთან: ამ შემტხვევაში ჩვენ მოვთხოვთ ჩვენს შვილობილ კომპანიებს, რომ პატივი სცენ ჩვენს უსაფრთხოების პოლიტიკას. შვილობილი კომპანიები გულისხმობს მათ, ვისაც ჩვენ ვაკონტროლებთ, ან ჩვენთან საერთო კონტროლის ქვეშ იმყოფებიან.
 • იზნეს პარტნიორებთან: თქვენთვის გარკვეული პროდუქტების, სერვისების ან რეკლამის შემოსათავაზებლად.
 • ხვა მომხმარებლებთან: როდესაც თქვენ აზიარებთ პერსნალურ ინფორმაციას, ან სხვა გზებით შედიხართ კომუნიკაციაში სხვა მომხმარებლებთან, წარმოდგენილი ინფორმაცია შესაძლოა სხვა მომხმარებლებისთვის ან საჯაროდ იყოს ხილული. უ თქვენ ურთიერთქმედებთ სხვა მომხმარებლებთან, ან რეგისტრირდებით სოციალური მედიის მესამე პირების გამოყენებით, სოციალური მედიის მესამე პირების ბაზაში არსებულ სხვა მომხმარებლებს შესაძლოა ჰქონდეთ წვდომა თქვენს სახელზე, პროფაილზე, სურათსა და აღწერაზე. სგავსად ამისა, სხვა მომხმარებლებსაც შეეძლებათ ამ ინფორმაციის ნახვა და თქვენთან კონტაქტი.
 • ქვენი თანხმობის შემთხვევაში: ჩვენ შესაძლოა გავასაჯაროვოთ თქვენი ინფორმაცია ნებისმიერი სხვა საფუძვლით, მხოლოდ თქვენი თანხმობის შემთხვევაში.

ქვენი პერსონალური ინფორმაციის შენახვა

ომპანია შეინახავს თქვენ პერსონალურ ინფორმაციას მანამ, სანამ ეს საჭიროა ზემოთჩამოთვლილი მიზნებისთვის. ვენ შევინახავთ და გამოვიყენებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას ჩვენი სამართლებრივი ვალდებულებების ჩარჩოში (მაგალითად დავის გადაწყვეტისთვის, სამართლებრივი შეთანხმებების ან პოლიტიკის აღსასრულებლად).

ომპანია ასევე შეინახავს Usage Data (გამოყენების მონაცემებს?) ანალიტიკური მიზნებისთვის. Usage Data ძირითადად შენახულია ნაკლები დროით. ამონაკლისია შემთხვევა, როდესაც ის გამოიყენება უსაფრთხოების გასაძლიერებლად, სერვისის ფუნქციონირების გასაუმჯობესებლად, ან იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენი სამართლებრივი ვალდებულებაა მისი მეტი ხნით შენხვა.

ქვენი პერსონალური ინფორმაციის გადაცემა

 ქვენი ინფორმაცია, რომელიც მოიცავს პესონალურ ინფორმაციას, გადამუშავდება კომპანიის ოფისში და იქ, სადაც ჩართული მხარეები არის ლოკალიზებული. ს ნიშნავს იმას, რომ ინფორმაცია შეიძლება გადაცემულ იქნას სახელმწიფოს, პროვინციის, შტატის ან სხვა სახელწიფოებრივი ქვედანაყოფის გარეთ, სადაც შეიძლება მონაცემთა დაცვის კანონები თქვენი იურისდიქციისგან განსხვავდებოდეს.

ქვენი თანხმობა ამ უსაფრთხოების პოლიტიკაზე ნიშნავს გადაცემაზე თანხმობას.

ომპანია გადადგამს ყველა რაციონალურ ნაბიჯს იმისთვის, რომ თქვენი მონაცემები იყოს დაცული და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან შესაბამისობაში. რც ერთი ტიპის ინფორმაცია არ გადაეცემა სხვა ორგანიზაციას, ქვეყანას ან ადგილს, რომელშიც არ იარსებებს დაცვის ადეკვატური შესძლებლობა.

ქვენი პერსონალური ინფორმაციის გამჟღავნება

ომერციული ტრანზაქციები

უ კომპანია ჩართულია შერწყმაში, ქონების გაყიდვაში ან შესყიდვაში, თქვენი პერსონალური ინფორმაცია შესაძლოა გადაცემულ იქნას. მ შემთხვევში, თუ თქვენი ინფორმაცია უნდა იქნას გადაცემული, ჩვენ ამის შესახებ შეგატყობინებთ.

ანონის აღსრულება

არკვეული გარემოებების არსებობისას, კომპანია შესაძლოა ვალდებული გახდეს, რომ გაამჟღავნოს თქვენი პერსონალური ინფორმაცია, თუ ამას კანონი, ან საჯარო სამსახურები გვავალდებულებს.

ხვა სამართლებრივი მოთხოვნები

ომპანიამ შესაძლოა გაასაჯაროვოს თქვენი პერსონალური ინფორმაცია კეთილ ნებაზე დაყრდნომით, თუ თვლის, რომ ეს აუცილებელია:

 • ამართლებრივ ვალდებულებებთან შესაბამისობისთვის
 • ომპანიის საკუთრების დასაცავად
 • ერვისთან დაკავშირებული თაღლითობის აღსაკვეთად ან გამოსაკვლევად
 • ერვისით მოსარგებლეთა პერსონალური უსაფრთხოების დაცვისთვის
 • ამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან თავის ასარიდებლად

ქვენი პერსონალური ინფორმაციის დაცვა

ქვენი პერსონალური ინფორმაციის დაცვა მნიშვნელოვანია შენთვის, მაგრამ უნდა გახსოვდეთ, რომ ტრანსმისიი არანაირი მეთოდი, რომელიც ხორციელდება ინტერნეტის გამოყენებით არ არის 100%-ით დაცული. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყველა შესაძლო ხერხს მივმართავთ თქვენი ინფორმაციის დასაცავად, ჩვენ ვერ მოგცემთ 100%-იანი დაცვის გარანტიას.

ავშვთა უსაფრთხოება

ვენი სერვისი არ არის განკუთვნილი 13 წლის ქვემოთ მყოფი მოზარდებისთვის. ვენ შეგნებულად არ ვაგროვებთ პერსონალურ ინფორმაციას 13 წლის ქვემოთ მყოფი მოზარდებისგან. უ თქვენ ხართ მშობელი ან მეურვე და იცით, რომ თქვენი შვილი გვაწვდის საკუთარ პერსონალური ინფორმაციას, მოგვაწოდეს ამაზე ინფორმაცია. უ ჩვენ გავიგებთ, რომ ჩვენ შევაგროვეთ პერსონალური ინფორმაცია 13 წლის ქვემოთ მყოფი მოზარდისგან, ჩვენ წავშლით ამ ინფორმაციას მშობლისგან ამ მომხმარებლისგან დამოუკიდებლად.

უ ჩვენ დაგვჭირდება თანხმობა, რათა გადავამუშაოთ თქვენი ინფორმაცია, ან თქვენი ქვეყანა ითხოვს მშობლის თანხმობას, ჩვენ შოსაძლოა თქვენგან მოვითხოვოთ მშობლის თანხმობა ინფორმაციის გამოყენებამდე.

ავშირი სხვა ვებსაიტებთან

ვენი სერვისი შესაძლოა შეიცავდეს კავშირს სხვა ვებსაიტებთან, რომელიც არაა ჩვენი ხელმძღვანელობის ქვეშ. უ თქვენ დააკლიკებთ სოციალური მედიის მესამე პირის ლინკს, თქვენ გადამისამართებული იქნებით სოციალური მედიის მესამე პირის საიტზე. ვენ გირჩევთ, რომ ყოველი საიტის სტუმრობამდე გაეცნოთ მათ უსაფრთხოების პოლიტიკას.

ვენ არ გვაქვს არც კონტროლი და არც პასუხისმგებლობა იმ მასალაზე, უსაფრთხოების პოლიტიკაზე ან ორაქტიკაზე, რომელსაც გაწვდით სოციალური მედიის მესამე პირი.

საფრთხოების პოლიტიკის ცვლილება

ვენ შესაძლოა გავაახლოთ უსაფრთხოების პოლიტიკა დროთა განმავლობაში, ჩვენ შეგატყობინებთ ცვლილებების შესახებ ამ გვერზე ახალი უსაფრთხოების პოლიტიკის განთავსებით.

უ უსაფრთხოების პოლიტიკა შეიცვალა, ჩვენ ამის შესახებ შეგატყობინებთ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, ან განვათავსებთ განცხადებას თვალსაჩინო ადგილას. ვენ ასევე შევცვლით უსაფრთხოების პოლიტიკის განახლების ბოლო თარიღს.

ირჩევთ, რომ პერიოდულად დაუბრუნდეთ უსაფრთხოების პოლიტიკას და შეამოწმოთ არის თუ არა მასში ცვლილებები. საფრთხოების პოლიტიკაში შესული ცვლილებები ძალას იძენს ამ გვერდზე დადების შემდეგ.

ითხვების შემთხვევაში დაგვეკონტაქტეთ:

 • ლექტრონული ფოსტით:Info@girchi.org
 • ელეფონის ნომრით: 995577212229
 • მისამართი: ქ. თბილის, დ. უზნაძის ქ. 53