წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2235
პოლიტიკოსთა რეიტინგი
# პოლიტიკოსი მერიტოკრატიული
რეიტინგი
244 828
დემოკრატიული
რეიტინგი
3 419
1
...
ტობი Toby (1) 22.1297% (1) 22.1297% M: (1) 58 233 23.7855% D: (1) 700 20.4738%
(1) 58 233
23.7855%
(1) 700
20.4738%
2
...
ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე (2) 21.7592% (2) 21.7592% M: (2) 56 491 23.0738% D: (2) 699 20.4446%
(2) 56 491
23.0738%
(2) 699
20.4446%
3
...
ცოტნე კობერიძე (4.5) 12.4093% (4.5) 12.4093% M: (4) 37 848 15.4592% D: (5) 320 9.3595%
(4) 37 848
15.4592%
(5) 320
9.3595%
4
...
ანა ჩიქოვანი (4.5) 9.7761% (4.5) 9.7761% M: (6) 17 078 6.9754% D: (3) 430 12.5768%
(6) 17 078
6.9754%
(3) 430
12.5768%
5
...
ბორის (ჩელე) ყურუა (6) 6.5433% (6) 6.5433% M: (5) 19 866 8.1145% D: (7) 170 4.9722%
(5) 19 866
8.1145%
(7) 170
4.9722%
6
...
ნიკა მოსიაშვილი (6) 5.8725% (6) 5.8725% M: (8) 2 976 1.2156% D: (4) 360 10.5294%
(8) 2 976
1.2156%
(4) 360
10.5294%
7
...
ზვიად ხორგუაშვილი (7.5) 3.7304% (7.5) 3.7304% M: (7) 7 525 3.0736% D: (8) 150 4.3872%
(7) 7 525
3.0736%
(8) 150
4.3872%
8
...
თეიმურაზ პატარიძე (7.5) 3.4428% (7.5) 3.4428% M: (9) 2 536 1.0360% D: (6) 200 5.8497%
(9) 2 536
1.0360%
(6) 200
5.8497%
9
...
თედი სანდერ (8) 7.9198% (8) 7.9198% M: (3) 38 780 15.8395% D: (13) 0 0.0000%
(3) 38 780
15.8395%
(13) 0
0.0000%
10
...
tsotne giorgadze (10.5) 2.1936% (10.5) 2.1936% M: (13) 0 0.0000% D: (8) 150 4.3872%
(13) 0
0.0000%
(8) 150
4.3872%