წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2235
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე
06

ნიკა მოსიაშვილი

(6) 5.8725%
(8) 2 976 1.2156%
(4) 360 10.5294%
4 500  
0 18-09-2021
პირადი პარტიული სია