წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2402
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე

Giga Gigashvili

1
პირადი პარტიული სია
სახელი ხმები
ყველა სიახლე