წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2106
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე
04

ანა ჩიქოვანი

(4) 15.5104%
(4) 21 211 19.9961%
(4) 156 11.0247%
1  
100 30-08-2021
პირადი პარტიული სია
სახელი Points