წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2235
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე
04

ანა ჩიქოვანი

(4.5) 9.7761%
(6) 17 078 6.9754%
(3) 430 12.5768%
1  
100 30-08-2021
პირადი პარტიული სია