წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2235
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე
14

თემურ გორგაძე

(11) 0.4510%
(10) 776 0.3171%
(12) 20 0.5850%
474 794  
100 18-09-2021