წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2106
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე
03

ბორის (ჩელე) ყურუა

(3) 16.3281%
(3) 22 271 20.9955%
(3) 165 11.6608%
971  
0 30-08-2021