წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2235
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე
05

ბორის (ჩელე) ყურუა

(6) 6.5433%
(5) 19 866 8.1145%
(7) 170 4.9722%
971  
0 30-08-2021