წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2401
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
ზურაბ ჯაფარიძე
02

ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე

1 215 ხმა
18321
პირადი პარტიული სია