წევრების რაოდენობა 0
მხარდამჭერთა რაოდენობა 2106
ზურაბ ჯაფარიძე ზურაბ ჯაფარიძე
(10) 0 0.0000%
(2) 200 14.1343%
0  
100 06-09-2021
პირადი პარტიული სია
სახელი Points
D: 100%
M: 100%
ყველა სიახლე